Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Rejonowy Oddział

Żary, al. Jana Pawła II 6