Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. S. Pasierba

Żabno, Rynek 26