Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Sklep nr 5 Przemysłowy

Żary, Kąpielowa