Liceum Profilowane w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy

Żary, Spokojna 2