Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

Biłgoraj, ul. Polna 1

Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju nadzoruje pracę podległych komisariatów i posterunków policji na terenie powiatu. Natomiast sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.

Komenda powiatowa działa samodzielnie w zakresie m.in:

  • likwidacji komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Pośród zadań Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju wymienić należy:

  • realizacja wspólnie z organami samorządy terytorialnego programów prewencyjnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa,

  • koordynowanie poszukiwań rzeczy

  • ochrona bezpieczeństwa na obszarach wodnych

  • prowadzenie izby dziecka

Jeśli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, wybierz numer alarmowy 997 lub 112.